naar de homepagina
vraag een offerte aan bij meerdere bedrijven


Uw bedrijfsinformatie
SchilderVergelijker is niet aansprakelijk voor verkeerde of incorrecte gegevens.

Offerte-aanvragen
Offerte-aanvragen worden direct doorgestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres. Dit is een volledig geautomatiseerd proces. U bent zelf verantwoordelijk voor de verdere afhandeling van de offerte-aanvraag naar de klant.

Contractsduur
Wij hanteren geen minimale of maximale contractsduur. U kunt ten alle tijden opzeggen per e-mail, dan wel schriftelijk.
SchilderVergelijker heeft het recht deze overeenkomst zonder opzegtermijn te ontbinden.

Kosten
Voor elke volledig ingevulde offerte-aanvraag wordt een vast bedrag in rekening gebracht. De actuele tarieven zijn terug te vinden op de site. De vergoeding voor een offerte-aanvraag zal jaarlijks op 1 januari vastgesteld worden.

Particulieren aanvragen € 10,-*
Zakelijke aanvragen € 16,-*
Vereniging van eigenaren aanvragen € 16,-*
*excl. BTW

Offerte-aanvragen annuleren
U kunt offerte-aanvragen die geen correcte contactgegevens bevatten binnen 5 werkdagen na offerte-aanvraag datum reclameren. Dit geld voor valse offerte-aanvragen, bijvoorbeeld geen correcte adresgegevens, fout e-mail adres, fout telefoonnummer, U dient deze reclamaties zelf in te dienen. Indien de reclamaties zijn geaccepteerd zullen ze niet in rekening worden gebracht.

Wachtlijsten
Er wordt een maximum aantal bedrijven per regio toegelaten. Mocht de door u gekozen regio vol zijn, dan wordt u op een wachtlijst geplaatst. Zodra er in deze regio een plek vrijkomt, wordt er contact met u opgenomen om te overleggen of er nog interesse is voor een vermelding in deze regio.

Facturatie
U ontvangt maandelijks een factuur per e-mail.
● Bezwaren tegen de factuur dienen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum schriftelijk of per e-mail kenbaar te worden gemaakt.
● Eventuele correcties worden verrekend met de factuur van de volgende maand.

Betalingsverplichtingen
Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. U ontvangt maandelijks een gespecificeerde factuur per e-mail.
Bij betalingsachterstand heeft SchilderVergelijker het recht U van de site te verwijderen.
Bij elke herinnering heeft SchilderVergelijker het recht 15% administratiekosten in rekening te brengen.
Bij geen betaling zullen alle incassokosten verhaald worden.

Betalingsachterstand
Wanneer u niet aan de vastgestelde betalingstermijn kan voldoen zal er een herinnering worden verstuurd waarna uw vermelding op non-actief zal worden gezet totdat deze betaling binnen is. In totaal drie aanmaningen worden opgestuurd naar het opgegeven adres. Deze aanmaningen zullen los van elkaar worden verstuurd met een redelijke tussenperiode. Als u daarna nog geen gehoor heeft gegeven aan deze aanmaningen zal de zaak worden overgedragen aan een incassobureau.

Tijdelijk stopzetten van de dienst
Wanneer u bij ons aangeeft op vakantie te gaan, kunnen wij uw vermelding in deze periode pauzeren. Hierbij behoudt u uw regiovermelding, maar worden de offerte-aanvragen niet doorgestuurd.

Wanneer u bij ons aangeeft een pauze wilt inlassen, bijvoorbeeld in verband met ziekte of persoonlijke omstandigheden, dan kan dit tot maximaal 14 dagen. Hierbij behoudt u uw regiovermelding, maar worden de offerte-aanvragen niet doorgestuurd.

Wanneer u voor meer dan 14 dagen wilt pauzeren met de dienst, komt uw account op non-actieve status te staan. Uw regiovermelding worden dan vrijgegeven, hierbij loopt u het risico dat deze zijn vergeven op het moment dat u de dienst weer wilt continueren.